Hosté a účinkující

 

Ernestína Velechovská

erne small

Věnuji se principům života, tvůrčí síle mysli a meditaci na cestě objevování duchovního rozměru člověka. Zastávám názor, že změnou sebe změním svět okolo sebe.

Vycházím ze svých celoživotních zkušeností v poznávání podstaty života a světa, které předávám dál. Jako průvodkyně životem pořádám sebezkušenostní akce s cílem poznat sebe sama, odhalit a odstranit příčiny životních problémů, zharmonizovat vztahy a uzdravit život.

Podporuji rozvoj spolupráce a ušlechtilého lidství ve společnosti. Považuji proto za důležité doplnit naše základní vzdělání o téma „Zákony a umění života“.

www.ernestina.cz

 

 

Jan Michael Kubín

Narodil jsem se 10. 11. 1963 v Praze, kde žiji. Během života jsem dospěl k následujícímu životnímu mottu: „Poznávejme spojené a spojujme poznatelné“. Proto jsem rád přijal tu možnost spolupodílet se na vzniku něčeho, co může pomoci alespoň částečně ovlivnit dění v naší společnosti.

Mé vzdělání, pracovní a podnikatelské zkušenosti jsou v oblastech obchodu, výroby, vzdělávání, poradenství a řady dalších činností z několika oborů, které u mne vyústily v sepsání universální komunikační teorie pod názvem PANSOFIA.

Dlouhodobě spolupracuji s řadou kolegů doma i v zahraničí. Podnikám v oborech podpory zdraví, vzdělávání dětí, osobního a firemního poradenství a chemické výroby.

www.pansofia.cz

 

Petra Nel Smolová

Zabývám se karmickou astrologií, která odhaluje příčiny zátěžových pocitů. Astrologie dává možnosti pochopit sám sebe v širších souvislostech a tím vědomě plně rozvinout svou osobnost a zaktivovat své dary, které vedou ke spokojenosti a naplněnému životu. Praktikováním "učení" lze dojít k objevování a propojení s hlubší bytostí v sobě. Propojuji astrologii s kabalou, duchovními princiipy a učením Mistrů.

Zároveň se zabývám prožitkovými semináři, astroškolou a publikováním článků o kvalitě času z pohledu kolektivního vědomí a propojování souvislostí. Podstata astrologie je být nástrojem k vědomě naplněné cestě životem, žité skrze lidství, harmonii, soucit a milosrdenství. 

www.astrologiepetranel.cz

  

Gabriela Filippi

www.gabrielafilippi.cz  www.lecivedivadlo.cz

 

Patrik Kee 

Ostravský zpěvák a hlasový improvizátor Patrik Kee je umělec, který dokáže během pár minut strhnout publikum velmi nenásilnou formou do úžasného světa jeho srdce, tónů, hudebních vln, ozvěn a nečekaných zvukových proměn. 

Způsob, jakým Patrik Kee svou tvorbu na koncertech na posluchače přenáší, míří neomylně přímo do jejich srdcí a otevírá v nich bezeslovný rozhovor s jejich krásným vnitřním Já - sami se sebou. Patrik k tomu dává bezmezný prostor a bezpečí. Jak to dělá? Jednoduše! Sám je totiž takový! Od milujícího otevřeného srdce do vašeho srdce. Mnohé z jeho melodií a písní totiž vznikají teprve až na pódiu, z okamžité atmosféry, z okamžitého pocitu či nápadu! Mnohé z nich proto už nikdy znovu neuslyšíte, neboť jsou jako pomíjivá mýdlová bublinka dílem momentálního okamžiku.

Mimo sólová vystoupení spolupracuje také s herečkou Gabrielou Filippi a jejím Léčivým divadlem, spoluvytvořil hudbu k magazínu pro děti “Draci v hrnci” na ČT:D a před nějakou dobou vydal svoji první sólovou desku. 

www.patrikkee.cz

 

Zdeněk Ordelt

ordelt

Zdeněk Ordelt se narodil v roce 1976 ve Zlíně. Pochází z moravské rodiny, která měla blízko k umění a také k léčitelství. Od svých 13 let Zdeněk začíná objevovat tajemství mystiky a magie. Svoje první šamanské zkušenosti skrze potní chýši a práci se šamanským bubnem získává ve svých dvaceti letech u Borise Davida ve Skřidlech. Tam začala jeho šamanská cesta. Postupně studoval na mnoha místech v Evropě a v Americe. Spolupracoval s třináctou babičkou - mamou Julií z Mexika, aztéckými, huicholskými a mayskými šamany. V roce 2013 je zasvěcen Donem Manuelem a jeho chotí jako A´jkij, mayský kněz v komunitě Chichicastenango, v Guatemale.

Před deseti lety založil organizaci Oko Bohů, v rámci které dělá výukové programy v oblasti šamanismu, meditace a jógy v ČR i v zahraničí. Také působí jako průvodce ve střední a jižní Americe. V dnešní době se aktivně podílí na obnově naší domácí šamanské tradice v rámci odkazu Slovanství. Je zakladatelem organizace Slovanský kruh, v rámci které organizoval tento rok mezinárodní kongresy zástupců domorodých evropských a světových spirituálních tradic.

www.okobohu.cz

 

Marie Zítková

MarieZitkovaZakladatelka a předsedkyně OS Regeneračního centra Harmonie, již 15 let vytváří širokou programovou nabídku společného tvoření – Plnohodnotný život 3. tisíciletí ve zdraví a radosti: týdenní harmonizační pobyty v lázních; celostátní semináře ap, s využitím netradičních metod celostního přístupu nejnovějších poznatků komplementární medicíny.

V rámci poradenství životního stylu „Návrat ke zdraví a předcházení onemocnění“ 15 let působí jako terapeut, poradce, kdy u klienta odhaluje kořeny a příčiny onemocnění z celostního pohledu s přístupem k jedinečnosti klienta.

Od roku 1989 vede celoročně v Praze harmonizační cvičení s prvky jógy. 

www.rcharmonie.cz

 

 

 

 

 Ava Chrtková

Ava

Ava Chrtková je zpěvačka, moderátorka a provozovatelka internetové televize Příznaky transformace TV. V roce 2010 založila vlastní internetový kanál, kterým šíří do široké veřejnosti informace o transformaci lidstva a nabízí cestu právě probuzelým i pokročilým v práci na sobě. Jako zpěvačka má široký repertoár a pro podporu národní hrdosti nazpívala  v roce 2015 například píseň Hej Slované a také v nové úpravě Modlitbu pro Martu (píseň Marty Kubišové z roku 1968). V současné době hojně spolupracuje s dalšími alternativními médii, zejména s internetovým rádiem Svobodný vysílač SV, a snaží se skrze svoji tvorbu šířit informace a rady na cestě osobního rozvoje a probouzet v posluchačích emoce a uvědomění si sebe sama.

www.priznakytransformace.cz

Karel Kříž

Karel KřížJiž patnáct let je uměleckým brusičem dřeva, výrobce dřevěných knih, hřebenů, příborů, flakónů a dalších výrobků ze dřeva. Milovník stromů a harmonického žití s nimi i přírodou. Též je instrumentalista na kytaru, hráč na fujaru, zastánce „Cesty Cti“ a věčných pravd. Svým srdcem je hudebníkem. Je také moderátorem a koordinátorem České Konference. Autorem své první knihy o slovech „Tajemství a síla slova“. Ze svého života a práce se dřevem předává poselství stromů, své objevy i svá poznání pro život a jeho hlubší smysl. Přednáší o stromech, lidech, o vodě, ale též o síle a velkém tajemství českého slova, našeho mateřského jazyka.

www.stromyazivot.cz www.tajemstviasilaslova.cz 

www.ceska-konference.cz

 

 

 

 Dana Šitnerová 

sitnerovaVloni na podzim jsem se setkala s hrou na obrovský gong, který přivezl do Čech Bear Love. Díky hlubokému prožitku s jeho kosmickými vibracemi jsem se rozhodla si pořídit svůj gong. Začala cesta k výběru toho vhodného pro mě. Od gongařů jsem se dozvěděla, že každý gong má svojí duši a svého hráče si vybírá sám. Já si jela pro ten svůj až do Londýna. Nyní postupně rozvibrovávám a posiluji Prahu a celou naší vlast.

www.lady-gong.cz

 

 

 

 

 

 

 

Dana Jirkalová

jirkalováLidé odpradávna používali tanec jako cestu k modlitbě, k prosbám, k oslavám. K léčení tanečníků, k usmíření s duchy přírody.  Tancem a zpěvem v jednom kruhu spojujeme své hlasy, sjednotíme kroky a gesta. Sjednocená je i myšlenka zpívané mantry. Vyslovovaná a zpívaná věta invokuje energii modlitby, léčení, harmonizace, sjednocení.  Přináší celistvost naší bytosti, sjednocení tančícího kruhu s místem, s městem, s univerzem. Se společným záměrem.

Síla tanců univerzálního míru je také v propojení s ostatními podobně laděnými lidmi po celém světě. 

www.danajirkalova.cz

Mediální partneři

medial regenerace

cestyksobe

VeHvezdach

logo priznaky new


Realizace: Instalace Joomla