Slunce v konjunkci s Jupiterem je konstelace oduševnělosti, moudrosti, hojnosti, štěstí a požehnání. Aspekt štěstěny a ve znamení Panny vede k čistotě a dokonalosti. Panenská energie je silně spojena se službou. Luna v konjunkci s Neptunem je vyšší oktávou lásky, božského vědomí, milosti a odpuštění, dokážeme ve svém nitru být tak citliví, vnímaví, že se v nás projeví dojetí, silný emoční prožitek, který je spojený se sounáležitostí a celistvostí. Vždy, když se dostane Luna do konjunkce s Neptunem, jsme prostoupení citlivostí, ohleduplností a oddaností, je to propojení lidských emocí s blažeností. V tento den je to umocněno úplňkem, aby tyto niterné pocity byly vyneseny na povrch do vědomí - Slunce a bylo projeveno - rozzářeno. Osa Panny a Ryb postihuje službu jiným (Panna) a soucit s utrpením jiných (Ryby). Znamení Ryb je spojené s celistvostí- rozpuštění se v celku, vše je jedním a Panna je "služebník" - pozemské znamení, které žije obyčejný život na zemi. Na úplňkovou opozici je kvadratura Saturna, který stojí na Ascendentu. Saturn je strážce karmy, spravedlnosti a dohlíží na vývoj jako učitel, který má zodpovědnost za své žáky, aby se naučili, zmoudřeli a stali se zodpovědnými a zralými. Saturn na Ascendentu symbolizuje zodpovědný a moudrý přístup, přijmutí své zodpovědnosti za to, co tvořím ve svém životě. Také ale možný strach se projevit, přijmout svou zodpovědnost a udržovat se v chladném odstupu a dělat, že se ho nic netýká. Vždy máme volbu. Saturn stojí na sabiánském symbolu, který znamená: Láska jako princip vykoupení. Slunce je na sabiánském symbolu, který znamená: Objektivní přístup k životní síle.

Venuše je v konjunkci s Marsem ve Lvu, tvořivý aspekt, radost, nadšení, spontánnost a hravost. Ve spojení s Uranem, vyšším vědomím, je nová projevená kvalita radosti z bytí. Je nám dána schopnost žít a vyvíjet se skrze radost a štěstí už nepotřebujeme trpět.

Vzestupný uzel ve Vahách v konjunkci s Merkurem a Černou lunou v 10. domě je velmi zásadní postavení. Váhy jsou znamením rovnováhy, harmonie, míru, krásy, spolupráce, spravedlnosti a politiky . Černá luna do Vah vstoupila 25. 8. a jde naproti Vzestupnému uzlu ve Vahách, který toto znamení opustí 10. 10. 2015 po roce a půl, kdy jsme se měli naučit a naplnit Váhy- spolupracovat, nalézt rovnováhu, harmonii, mír, naplnit spravedlnost a nalézt oboustranné vítězství. Právě poslední čas Vzestupného uzlu ve Vahách bude procházet karmickou zkouškou, jak jsme toto téma naplnili. Černá luna, která vstoupila do Vah, projde skrze Vzestupný uzel 27. 8. - 21. 9.( pohyb je proti sobě). Téma Černé luny ve Vahách (25. 8. -20. 5. 2016) je nastolení karmy v oblasti harmonie, vyrovnání, míru, spravedlnosti, práva, politiky, spolupráce, vztahů, manželství. Ve všech těchto oblastech budeme prověřováni, jestli jsme něco povýšili nebo ponížili, a tím vytvořili nerovnováhu, kterou budeme muset vyrovnat.

Právě v termínu 27. 8. - 21. 9. 2015, kdy se Černá luna dostane do konjunkce se Vzestupným uzlem, procházíme osudovou dobou. Projeví se pravda. Jsme vedeni k uvědomění, co jsme udělali pro mír, harmonii, rovnováhu, spolupráci, spravedlnost jak ve svých životech - vztazích, tak i pro své okolí - společenství. Projevíme, žijeme, tvoříme mír, anebo hájíme jen své.

Průchod Černé luny skrz Vzestupný uzel je symbolika ukončení jednoho cyklu. Končí pasivní přístup k životu a k dění kolem nás. Od znamení Berana do Panny je zaměřena na rozvoj individuality, následně je člověk zralý a je schopen vstoupit do společenství a podílet se na vědomém tvoření společnosti. Vývojově je člověk veden přiložit ruku k dílu pro blaho všech. Když si cokoliv přejeme, toužíme, tak nám to není dáno, ale jsou nám dány okolnosti, abychom to mohli v sobě objevit a ve svém okolí vytvořit.

Proto hned na počátku této důležité doby jsme vytvořili akci Dejme sílu míru, abychom hned na počátku tohoto tématu mohli vstoupit s novým prožitkem v sobě. S prožitkem míru a zviditelnění, že jsem ochotni mír tvořit.

Když si přejeme žít v harmonii a míru, tak jsme dostali příležitost díky neharmonii kolem nás ho svým jednáním vytvořit.

Těším se na setkání Petra Nel

 

Mediální partneři

medial regenerace

cestyksobe

VeHvezdach

logo priznaky new


Realizace: Instalace Joomla