Příčiny a důsledky Bílé hory v českém kontextu

Krátký pohled nehistorika na historické události (Jaroslav Kuchař)

 „Bílá Hora, ztráta české samostatnosti, ponížení a úpadek, bylo neštěstí, neštěstí bez míry a hranic".  

Josef Pekař, historik  

Před

Po

Praha centrem Evropy – sídlo Rudolfa II., evropské centrum kultury, vědy a vzdělanosti

Pokles významu Prahy, univerzita předána jezuitům, emigrace vzdělaných elit včetně J. A. Komenského, pálení knih…

Náboženská svoboda (90 % protestantů)

Rekatolizace - emigrace části šlechty

Panovník volen a kontrolován sněmem

Absolutistická monarchie + dědičný trůn Habsburků

Čeština úřední jazyk

Germanizace

256 „domácích" šlechtických rodů

Zůstalo jen okolo 30 původních šlechtických rodů, naopak bylo „přijato“ 417 cizích

Relativní ekonomická prosperita + majetek v rukou českých stavů

Konfiskace majetku, „vytunelování“ měny,  cizí rody a církev ovládly prakticky veškerý majetek, připoutávání poddaných k půdě – druhé nevolnictví

2,6 mil obyvatel

1,6 mil obyvatel (důsledek třicetileté války)

 

Tento obrovský tlak, ještě symbolicky a energeticky zpečetěný rituální vraždou 27 českých pánů, zablokoval do té doby přirozeně běžící procesy komunikace a výměny energií v původní MATRICI* českých, moravských a slezských zemí a jejich obyvatel. Tím došlo k poškození této matrice a zablokování některých pozitivních národních rysů a vyzdvižení těch méně pozitivních. Tento stav se do dnešní doby nezměnil.

*MATRICE je jemnohmotný "hodnotově - genetický" kód uložený v kolektivním nevědomí, který je specifický pro obyvatelstvo konkrétního území (národa) a určuje mimo jiné jeho jedinečnost a poslání.

Mediální partneři

medial regenerace

cestyksobe

VeHvezdach

logo priznaky new


Realizace: Instalace Joomla