Příčiny a důsledky Bílé hory v evropském kontextu

Krátký pohled nehistorika na historické události (Jan Michael Kubín)

Abychom pochopili, proč proběhly události na Bílé Hoře 1620 a všechny události následující, abychom pochopili, jaké měly důsledky pro nás i v evropském kontextu, musíme si odpovědět na následující otázky: Kdo jsme? Jaké jsou naše specifické vlastnosti jako národa v Evropě? Proč vadíme různým centralistickým silám prakticky po celou dobu historie?

Je důležité si uvědomit, že žijeme v největším kráteru v Evropě. Je to energeticky velmi zajímavé a silné místo. Naše zvyky, filosofické a společenské smýšlení bylo ovlivněno nejen naším slovanským původem a jazykem, ale je výsledkem franských, byzantských, římských a germánských vlivů v průběhu našich dějin.

Naše poloha ve středu Evropy předurčila, že mnoho válečných konfliktů probíhalo na našem území. Každá armáda za sebou zanechává nejen ekonomický chaos, ale také genetickou stopu.

Nejsme tedy tak úplně Slované, i když mluvíme slovanským jazykem. Jsme genetickým mixem celé řady různých genů mnoha národů, což je v tomto okamžiku positivní.

Je také potřeba říci, že od husitských dob jsme ve své podstatě nevzali do rukou zbraně. My nejsme válečníci. Všechny tyto skutečnosti vytvořily něco v Evropě mimořádného:

  • Karel IV. budoval Prahu jako Nový Jeruzalém a vytvořil tím zcela unikátní a mimořádné prostředí proto, aby...
  • Jan Hus byl prvním, kdo přichází s požadavkem reformy církve a změnil myšlení celého národa, a proto... 
  • i po husitských válkách jsme jako státní útvar byli nejsvobodnějším politickým zřízením v Evropě, kde stavové zásadně ovlivňovali osud své země, a proto...
  • zaručená náboženská svoboda byla základem myšlení všech lidí, kteří se sem nastěhovali, zřejmě i proto...
  • Jan Ámos Komenský byl nejen učitelem národů, ale především reformátorem poměrů v Evropě, i proto...
  • jsme podle statistik uváděni jako nejateističtější národ v Evropě. My však jen věříme ve vyšší síly a energie a k tomu nepotřebujeme žádného Boha, kterého nám vnucuje jakákoli církev, a zřejmě proto...
  • jsme byli vždy trnem v oku centralistickým silám v Evropě a dnes globálním centralistickým silám ve světě.

Bitva, která proběhla roku 1620 na Bílé Hoře (z hlediska počtu vojáků, doby trvání a nasazení spíše nevýznamná) byla ve skutečnosti zásadním střetem mezi zastánci centralismu a zastánci - dnes bychom řekli - klasických liberálních svobod.

V určitém slova smyslu šlo o poslední etapu podrobení si českých zemí, dlouho jen se skřípěním zubů tolerované enklávy svobodomyslnosti, tolerance a modernismu. Síly, které poté ovládly Prahu a změnily matrici našich národů, zásadně ovlivnily český i evropský vývoj směrem k tuhému centralismu a náboženské nesvobodě minimálně na 200 let.

 "Za tento výboj lidstva zaplatil národ, který předstihl svou dobu, odtrhl se od tradice a otevřel lidstvu novou dráhu".

 Ernest Denis

Mediální partneři

medial regenerace

cestyksobe

VeHvezdach

logo priznaky new


Realizace: Instalace Joomla