PROČ POTŘEBUJEME VIZI?

Za prvé, protože si dobře uvědomujeme, že současná situace ve společnosti  je pro mnohé nepřehledná a nesrozumitelná. Až příliš často slýcháme o nebývalé svobodě, o tom, že žijeme v nejstabilnějším, nejbohatším a nejbezpečnějším období v dějinách lidstva. Obecně to asi platí. Ale v každodenním životě běžně prožíváme a cítíme něco úplně jiného: s penězi vyjdeme tak tak nebo se zadlužujeme u lichvářů, politiku považujeme za krajně nedůvěryhodnou, jsme nešťastní, prožíváme krizi vztahů, hodnot i ztrátu smyslu. Dlouho jsme si mysleli, že je to pouze naše chyba. Až v poslední době nám začíná docházet, že to tak není; že establishmentem opěvované výdobytky svobody a jistot jsou tak trochu "tekuté":

  • prosperita se čím dál více týká jen vyvolených, protože přestává platit očekávaný vztah mezi vyvinutým úsilím a ekonomickým efektem;
  • chodíme k volbám, které (téměř) nic nezmění: značná část politické reprezentace hají cizí zájmy, ne občanů;
  • přestáváme věřit, že stát je schopen a ochoten zajistit spravedlnost;
  • žijeme v zemi, kde nám už skoro nic nepatří a o ničem nerozhodujeme;
  • nehrozí nám zahraniční agrese, ale bojíme se dluhové pasti, do které padají domácnosti, firmy i stát;
  • na jednu stranu máme strach z rostoucího vlivu fašizoidních národovců, na druhou nechceme rozpustit svou identitu a hodnoty v proudu globalizace a bezbřehém multikulturalismu;
  • neuspokojuje nás ani ateismus, ani náboženství; cítíme, že obojí je stejně zatuchlé neschopností přijmout jiný pohled, vyšší syntézu a aktivně brání možnosti dostat se blíže k Pravdě;  
  • v uplatnění a rozvinutí našeho tvůrčího potenciálu nám brání předsudky, lpění, strach...   

Druhý důvod je historický. Až do Bílé Hory 1620 vždy existovala nějaká představa o cílech a roli národů Země české, ať jí formuloval svatý Václav, Jan Hus, husité, Jiří z Poděbrad, Rudolf II nebo Jan Ámos Komenský. Že tyto vize měly význam přesahující rámec jedné země, dokládá i francouzský historik Ernest Denis výrokem vyjadřujícím se k důsledkům Bílé Hory:

"Za tento výboj lidstva zaplatil národ, který předstihl svou dobu, odtrhl se od tradice a otevřel lidstvu novou dráhu".

Porážka na Bílé Hoře, následné rituální vraždy 27 českých pánů a třicetiletá válka změnily mocenské poměry zcela zásadním způsobem. Důsledkem byly perzekuce na všech myslitelných úrovních: absolutismus, ztráta samostatnosti, ztráta náboženských svobod, germanizace, ekonomický propad včetně vytunelování měny, obrovské majetkové přesuny ve prospěch církve a cizích šlechtických rodů, ztráta vzdělanosti, masivní emigrace a vymírání populace... Ztráta hrdosti, víry ve vlastní schopnosti a strach o vlastní přežití. Není divu, že se národní vize vytratila.

V jistém slova smyslu neseme tuto zátěž až do dnešní doby. Nyní nastává čas nejen se vyrovnat s traumaty Bílé hory a doby pobělohorské, ale také pojmenovat pravdivě příčiny současného stavu a na základě toho zformulovat a začít naplňovat novou a důstojnou vizi pro občany českých zemí.  

Mediální partneři

medial regenerace

cestyksobe

VeHvezdach

logo priznaky new


Realizace: Instalace Joomla