VIZE - HLAVNÍ ZÁMĚR

Hlavní záměr představuje obraz nové budoucnosti a formulovali jsme ho jako sadu výroků. Abyste se v těchto výrocích lépe orientovali, jsou umístěny v jednoduché matici. Ve svislé ose najdete entitu, ke které se konkrétní výrok vztahuje. Dá se tedy říci, že jde o určitý typ závazku (K Bohu, k přírodě, k lidem). Vodorovná osa rozděluje výroky podle typu vztahu (k sobě samému, k nejbližším, vztahy při vytváření hodnot, vztahy komunitní a společenské).   

Shrnující matice Hlavního záměru:

Typ závazku k: 

péče o zdraví, osobní a duchovní rozvoj péče o privátní vztahy péče o ekonomické vztahy péče o společenské vztahy
Já&Já Já&Ty Já&Vy My
Bohu plním vyšší záměr   podporuji osudový vývoj  dávám schopnosti ve prospěch vyššího celku  naplňuji poslání národa
Přírodě ctím veškerý život minimalizuji ekologickou stopu minimalizuji ekologickou stopu nezhoršuji celkový stav přírody 
Člověku rozvíjím se harmonicky  zvyšuji uspořádanost  realizuji ekonomiku energie  respektuji zájem vyššího celku

 

Kompletní matice Hlavního záměru zde.

 

Mediální partneři

medial regenerace

cestyksobe

VeHvezdach

logo priznaky new


primi sui motori con e-max.it

Realizace: Instalace Joomla