VIZE - NOVÉ POJETÍ SVOBODY

Současný neblahý stav nejen v české společnosti je v řetězci příčin a následků prvotně způsoben vypjatým individualismem projevujícím se sobectvím na úkor druhých. Tedy doslova parazitickým pojetím svobody, která je chápana jako "právo" vstupovat do zóny svobody druhého a přitom za to nenést žádnou odpovědnost. 
 
Základním pojítkem nové VIZE - doslova nového společenského paradigmatu - je proto zásadní změna v pojetí SVOBODY, která vychází z prostého faktu vzájemné souvztažnosti mezi lidmi navzájem a mezi lidmi a přírodou. Uznáváme a vnímáme důležitost a potřebnost včelky, popeláře, učitele i vědce a jejich vlivu na náš život. Máme za to, že pouze uznání a praktické žití této sounáležitosti může změnit naše bytí zde k lepšímu.
 
Věříme, že člověk je jako duchovní bytost nadán a povolán k tomu, aby zvyšoval harmonii všech systémů (např. svého těla, rodiny, regionu, státu, přírodních ekosystémů, podniku, ve kterém pracuje...), které obývá a vytváří podle svých schopností, kvalit a poslání. Proto musí být každé "užití svobody" nedílně spjato s odpovědností a s chápáním nutnosti konat nejen ve prospěch svůj, ale i ve prospěch vyššího celku.  
 
Považujeme za potřebné toto pojetí svobody šířit a dostávat do povědomí co nejvyššího počtu občanů. A posléze vytvářet takové podmínky, aby se stalo vůdčí a chtěnou myšlenkou nového uspořádání společnosti i kritériem v každodenním rozhodování ve všech oblastech života.
 

Mediální partneři

medial regenerace

cestyksobe

VeHvezdach

logo priznaky new


primi sui motori con e-max.it

Realizace: Instalace Joomla