Shrnutí věčných zákonů Universa

Popis a účel Universa

A. UNIVERSUM je soubor energetických systémů existujících relativně stabilně v prostoru a čase:

  1. každý stabilní energetický systém má tři základní podsystémy (je ve stavu trojnosti)
  2. každý stabilní energetický systém se pohybuje v polaritě (dualitě)
  3. základní tendencí každého energetického systému je vytvářet čím dál komplexnější systémy (evoluce); nejmenším stavebním kamenem energetického systému jsou elementární částice, největším energetickým systémem je UNIVERSUM samo

B. UNIVERSUM bylo stvořeno se záměrem, tedy má cíle, vizi a důvody existence:

  1. každý energetický systém si je vědom sám sebe a má svobodnou vůli podle úrovně a stavu poznání sebe sama a svého okolí
  2. každý energetický systém má svobodu volby působit tak, aby rostla uspořádanost (harmonie) nebo naopak neuspořádanost (disharmonie) jeho, jeho podsystémů i okolních systémů
  3. záměrem Tvůrce Universa je, aby každý energetický systém poznával a získával nové a dokonalejší vlastnosti vedoucí k jeho vyššímu uspořádání (harmonii)
  4. harmonizace může probíhat pouze prostřednictvím výměny energie resp. komunikace mezi svými podsystémy, okolními systémy a nadsystémy
  5. optimálním způsobem harmonizace je maximalizovat energetické toky a minimalizovat energetické bloky

Pravidla Universa

C. Všechny energetické systémy UNIVERSA se řídí jedněmi univerzálními zákony, které pro ně definují „osudové prostředí“. To znamená, že porušování těchto zákonů není (dlouhodobě) tolerováno a nadsystémy vždy zajistí naplnění těchto zákonů. Pro každý energetický systém je optimální vždy a za každých okolností umožnit a podpořit všechny energetické toky:

 1. energie se pohybuje tak, aby byla ustanovena dynamická rovnováha mezi svými (energeticky rovnocennými) póly, např. jin-jang, akce a reakce, příčina-následek (zákon duality)
 2. energie se přelévá z místa přebytku do místa nedostatku (zákon zachování energie)
 3. optimální způsob výměny energie je cesta spolupráce a shody (zákon zlaté střední cesty)
 4. růst uspořádanosti probíhá ve spirálovém pohybu, při dokončení jedné „otočky“ nastává zánik a znovuzrození energetického systému - kvalitativní skok na vyšší úroveň (zákon koncentrace a dekoncentrace)
 5. energie systému a jeho uspořádanost se postupně kumuluje, v procesu růstu není možné žádnou otočku na spirále přeskočit nebo nedokončit, v takovém případě dochází zákonitě k návratu zpět (zákon kumulace)
 6. energetický systém je silnější než jeho podsystém a nese za něj odpovědnost (zákon vyšší síly nadsystému) 
 7. s rostoucím poznáním se zrychluje výměna energie (komunikace) a tím i rychlost harmonizace (zákon lásky)

D. Všechny energetické systémy UNIVERSA pro výměnu energie (komunikaci) využívají podle svého stavu poznání určitý algoritmus. Zatímco Univerzální zákony tvoří „osudový rámec“, tento komunikační algoritmus je „prostorem svobody“. Je proto pouze formou - i když důležitou; kvalita obsahu (řešení, výsledku) závisí na záměru a „schopnostech“ energetického systému. Algoritmus má devět kroků:

  1. energetický systém je spokojený se stavem / situací / nemá potřebu změny
  2. energetický systém má pochybnosti, zda je situace v pořádku nebo chce změnu
  3. energetický systém má jistotu, že chce změnu a formuluje záměr / ideu
  4. energetický systém seznamuje s ideou dotčené systémy a podsystémy
  5. energetický systém testuje / ověřuje proveditelnost změny
  6. energetický systém se dohodne s dotčenými systémy na podobě změn
  7. energetický systém a dotčené systémy prochází transformací (přenastavení systémů)
  8. energetický systém fixuje nový stav, harmonizuje a optimalizuje
  9. energetický systém a dotčené systémy inkasují plánovaný efekt 

 

Mediální partneři

medial regenerace

cestyksobe

VeHvezdach

logo priznaky new


primi sui motori con e-max.it

Realizace: Instalace Joomla